MENU
Your Cart
// //

Family

Κάθε παίκτης παίρνει 5 χρωματιστά κύπελλα, και προσπαθεί γρήγορα να τα τακτοποιήσει με τη σειρά που φαίνεται στις κάρτες. Αυτό που χρειάζεται, είναι ταχύτητακαι προσοχή. Οι κάρτες σας δείχνουν αν τα κύπελλα πρέπει να στοιβαχτούν, ή να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο.Βάλατε τα κύπελλα σωστά; Τότε ..
19.00€ Ex Tax:15.32€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
11.00€ Ex Tax:8.87€
In Stock
Rainbow Knights is a fast and frantic real-time card game in which players seek to play as many cards as possible within a pre-determined play area. Each card extends the player's path, but players' paths must not intersect. Once no more cards may be played within the designed area, the player ..
15.00€ Ex Tax:12.10€
In Stock
The bad guys have taken over our beautiful kingdom in Slide Quest, and it's in total chaos! You have to save the world and quickly! Work together to guide this brave, rolling knight through this turbulent adventure that is lined with twists and traps!..
26.00€ Ex Tax:20.97€
In Stock
Estimated release time: December 2022The Illiterati are an evil secret organization that has taken over the world. Your job as a member of the League of Librarians is to save the world's books — one word at a time.Illiterati is a real-time, co-operative word game in which players work together to fo..
34.50€ Ex Tax:27.82€
In Stock
Release: January / February 2021 Flash 8 is a fast-paced sliding-tile game where 1-4 players race to move their colourful electron tokens around their city board (their 'tablet') to re-create combinations and score points, all in real time. The competitive version (2-4 players) has players rac..
16.00€ Ex Tax:12.90€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
9.00€ Ex Tax:7.26€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
9.00€ Ex Tax:7.26€
During a visit to the ancient Egyptian monuments, an unforeseeable event locks the players in a secret room inside the pyramid. Will they be able to decipher the enigmatic hieroglyphics and find a way out before the mummy catches them? Deckscape: The Curse of the Sphinx is the sixth title in a se..
11.00€ Ex Tax:8.87€
Foxtrot Map is a bonus map for Captain Sonar! This is a particularly difficult map due to the large islands, and is bound to take your games to greater depths! ..
5.50€ Ex Tax:4.44€
In Stock
In the depths of the ocean, two submarine crews are engaged in a silent war, enemies forever. SONAR Family is a submarine battle game in which two teams operate a different submarine. Each player plays a crew member: the Captain or the Radio Operator. The game comes with 4 Double-sided Captain Sheet..
25.50€ Ex Tax:20.56€
Pandemic: Rapid Response is a race against time. Set in the beloved Pandemic universe, this real-time board game challenges players to create supplies and deliver aid to cities in need around the world. You must quickly coordinate and work together to react to new disasters. Will you and your team b..
43.50€ Ex Tax:35.08€
In Stock
Release: September 2017 Samurai Gardener - first published as Edo Yashiki - is a tile-laying game with an historical Japanese theme in which players try to construct as impressive gardens as possible. Each card consists of six sections of several types of areas (pond, floor, garden, etc.). Pla..
14.50€ Ex Tax:11.69€
In Deckscape: Test Time, you have been selected from Doctor Thyme's most brilliant students for a special project. He'll test your skills, and if you succeed, you'll get a unique chance to help him on his newest and greatest invention. While he's explaining his project, he distractedly pushes a butt..
12.00€ Ex Tax:9.68€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
11.00€ Ex Tax:8.87€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
11.00€ Ex Tax:8.87€
Ricochet Robots is less of a game and more of a puzzle, which explains why there's such an odd number of solutions possible. There's a four-piece modular board that forms a large room with walls spread around the board. There are also color-coded targets on boards. Placed on top of the surface are f..
40.50€ Ex Tax:32.66€
Out of Stock
Welcome to Wildstyle, where the city is your canvas and the streets belong to the people. Rock to the beat of your favorite pirate radio station while you and your crew tag the city. Make sure your rivals know where their turf ends and where yours begins. Watch out for the man though, because not ev..
39.00€ Ex Tax:31.45€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
15.00€ Ex Tax:12.10€
Out of Stock
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
22.50€ Ex Tax:18.15€
Out of Stock
Estimated release time: October 2022The sun is shining, the wind is blowing, and you know just what to do — gather your friends to fly some kites!In Kites, everyone works together to keep all their kites — represented by colorful sand timers — in the air. Take turns playing cards, flipping the sand ..
20.00€ Ex Tax:16.13€
In Dungeons & Dragons: Dungeon Scrawlers – Heroes of Undermountain, you and other adventurers are drawn together to delve into Undermountain, an immense underground of dungeons created by the Mad Mage, Halaster Blackcloak. Use your markers to trace your path, defeating monsters, casting spells, ..
21.00€ Ex Tax:16.94€
Out of Stock
Tiny Turbo Cars is a frantic race game for 2 to 4 players in which you program the movements of your tiny toy car in advance, with a sliding puzzle acting as your remote controller.Choose your car, grab your remote controller, create the track, and get ready to race! At the beginning of each round, ..
34.50€ Ex Tax:27.82€
Stella is a competitive game in the Dixit universe. In each round, players interpret Dixit cards on a board after receiving a common clue word...
41.00€ Ex Tax:33.06€
Out of Stock
Estimated release date: October 2021Stella is a competitive game in the Dixit universe. In each round, players interpret Dixit cards on a board after receiving a common clue word. Each player observes the Dixit cards and secretly associates these cards with the clu..
33.50€ Ex Tax:27.02€
Out of Stock
Release: June 2021Assume the role of one of Earth’s most powerful Heroines as you settle their disputes with each other through excessive firepower! Use your actions to form Patterns, clear your board of bullets, and assault the opponent! Keep up dealing with the curtain of bullets coming at you eac..
31.00€ Ex Tax:25.00€
Deckscape Crew vs Crew: Pirates' Island is part of a series of games inspired by real escape rooms in which a group of people is "trapped" inside a room full of puzzles and odd items. The goal of the game is to solve puzzles, understand the plot of the story, and make intelligent use of the items pr..
11.00€ Ex Tax:8.87€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
15.50€ Ex Tax:12.50€
Release: May 2021Dobble meets the popular four-legged helper. The party and reaction game with 5 different game variants is now available with the most popular license for brave animal lovers. Who will be the first to spot the two identical symbols? Sounds easy, but it's not. Suddenly little Ryder s..
16.00€ Ex Tax:12.90€
Out of Stock
Release: March 2021The Mayan king Pakal brought his kingdom to greatness and he’s now ready to his last challenge: to solve the puzzle that has been dedicated to him.Pakal is a free-for-all game of skill and sleight of eye. Move the Mayan tiles on your player board to match the model before your opp..
19.00€ Ex Tax:15.32€
Out of Stock
Master Word is a co-operative word-based deduction game in which players have to work together to try to find a secret word from a single starting hint. Each game, a guide selects a card, looks at the master word, then shows the other players (seekers) the starting hint. The seekers then have 90 ..
15.00€ Ex Tax:12.10€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
16.50€ Ex Tax:13.31€
Deckscape: Escape from Alcatraz is the seventh title in a series of co-operative games inspired by real escape rooms in which a group of people is "trapped" inside a room full of puzzles and odd items. The goal of the game is to solve puzzles, understand the plot of the story, and make intelligent..
15.00€ Ex Tax:12.10€
Out of Stock
Release: December 2020 In the party game Alice in Wordland, players take the roles of characters from Alice in Wonderland, each with their own unique abilities and all invited to the tea party of the Queen of Hearts. They have to follow her mad rules of discussion, saying words in particular them..
24.00€ Ex Tax:19.35€
Out of Stock
In Ligretto, each player has his own deck of forty cards, with cards 1-10 in four colors and a unique symbol on the back to identify which cards are his. ..
12.00€ Ex Tax:9.68€
Out of Stock
Explore the deep dark wood and see what you can spot! Between any two cards, there is always exactly one matching symbol, whether it's a mouse, a snake or the fearsome Gruffalo's knobbly knees or terrible teeth! Be the first to find the match in the game of speedy observation, a brand-new edition of..
14.00€ Ex Tax:11.29€
The description of this product is available in greek only. To view the description, please, switch to greek language...
11.50€ Ex Tax:9.27€
Out of Stock
In Ubongo, players compete to solve individual puzzles as quickly as they can to get first crack at the gems on hand for the taking. 2015 edition: The puzzle-part of the game remains the same, but the scoring track and system has been greatly changed, to be the same as in Ubongo Extreme. There..
42.50€ Ex Tax:34.27€
Out of Stock
Stay Cool is easy. We ask you to do nothing complicated — but you must do it all at the same time... When you are the active player in the first round, you must answer verbally the questions asked by your left-hand neighbor while you "write" answers to the questions asked by your right-hand neigh..
16.00€ Ex Tax:12.90€
In Kung Fu Panda: The Board Game, you play as either Po or one of the Furious Five (Tigress, Monkey, Mantis, Crane and Viper), with everyone working together to defeat Tai Lung and other villains from the Kung Fu Panda films and animated series through intense dice-rolling action. By defeating villa..
50.00€ Ex Tax:40.32€
Out of Stock
The wizarding world of Harry Potter meets the smash-hit game of speedy observation! Can you spot the single matching magical image between two cards? The UK's no.1-Selling game meets J.K. Rowling's iconic wizarding world! Can you spot the single matching image between two cards in a playful battle o..
15.50€ Ex Tax:12.50€
Players in The Color Monster collaborate to help the Monster figure out his emotions. In turns, they roll the die that allows them to move the Monster around the board. When the Monster goes to a space with an emotion token, the player can pick it up and look for the right jar. The jars are all plac..
33.00€ Ex Tax:26.61€
Deckscape: Behind the Curtain is the fifth title in a series of cooperative games inspired by real escape rooms in which a group of people is "trapped" inside a room full of puzzles and odd items. The goal of the game is to solve puzzles, understand the plot of the story, and make intelligent use of..
12.00€ Ex Tax:9.68€
Out of Stock
Gem Hens is a set collection game in which players send out chickens to collect the gems needed for them to lay the most marvelous jeweled egg. Each round starts with players frantically rolling their chicken dice simultaneously over the span of 20 seconds, saving results they like while re-rolling ..
34.00€ Ex Tax:27.42€
Out of Stock
You have to think fast in the speedy card game Dodelido! The player whose turn it is places the top card from their hand face up on one of the three discard piles, then calls out the characteristic which is seen most frequently in the center: animal species, color, nought, or Dodelido! It sounds eas..
15.00€ Ex Tax:12.10€
Out of Stock
Release: 2017 Vault Assault (originally announced as Hucking Heist) is a fast-paced "cops & robbers" dice game for 2-4 players aged 8+ taking 10-20 minutes. Players take turns alternating between the roles of cops and robbers; the robbers will try to steal as much money as possible, and the cops w..
21.00€ Ex Tax:16.94€
Out of Stock
Release: 2018 Layers is a pattern-matching game that requires players to turn, flip, and overlap a set of five layers to complete the pattern shown on a mission card. The faster you complete the pattern, the higher your score will be...
23.50€ Ex Tax:18.95€
Release: 2018 Deckscape: The Mystery of Eldorado is the fourth title in a series of cooperative games inspired by real escape rooms in which a group of people is "trapped" inside a room full of puzzles and odd items. The goal of the game is to solve puzzles, understand the plot of the story, and ma..
12.00€ Ex Tax:9.68€
Ubongo Junior takes the familiar tile-laying, pattern-matching play from Ubongo and scales it down for a younger audience. ..
23.50€ Ex Tax:18.95€
Another addition to the successful ubongo series. Players race to solve spatial puzzles, to fill spaces with tetris-like pieces, only made up of hexes instead of squares. As usual, the game comes with two difficulty levels, so beginners can compete with more experienced players. ..
8.00€ Ex Tax:6.45€